• ...
  تاریخ های مهم

تاریخ شروع ثبت نام:         15 مرداد ماه 

مهلت ارسال مقالات:         30 بهمن ماه 1396

اعلام نتایج داوری:          5 اسفند 1396

تاریخ برگزاری همایش:     29 و 30 اردیبهشت1397

آخرین مهلت ثبت نام نهایی در همایش و پرداخت هزینه‌ها :  10 اسفند ماه 1396

  دبیرخانه کنفرانس
       رییس همایش : دکتر محمدهادی ایمانیه

   
مجری همایش: مرکز تحقیقات فلسفه زیست و سبک زندگی سالم
  
      
دبیر اجرایی همایش : حجت‌الاسلام والمسلمین حمید مقامی

       دبیر علمی همایش : دکتر علی ریاستی

o       مفهوم زندگی

o       مفهوم سبک زندگی

o       مولفه‌های سبک زندگی

                  o    مولفه‌های سبک زندگی اسلامی، ایرانی

پنجشنبه 03 اسفند ماه 1396

تا همایش ...

085
برگزار کنندگان
حامیان